Disclaimer

De site van Kanjer in Beeld (KIB), heeft tot doel om informatie te geven over aanvullende geneeswijzen. KiB maakt geen medische claim ten aanzien van
de gebruikte apparatuur en behandelmethodes. Indien u gezondheidsproblemen heeft, dan dient u te allen tijde uw reguliere arts te raadplegen. De informatie van deze site kan nooit een bezoek aan uw huisarts of specialist overbodig maken.Dit geldt tevens wanneer u de praktijk van KiB bezoekt.
KiB draagt
er zorg voor om de informatie op onze site accuraat en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd
gedeeltelijk onvolledig of gedeeltelijk onjuist is.

KiB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. KiB is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door onze website verkregen is.
De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer van KiB staan. KiB is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke kan voorkomen uit de inhoud van deze websites.